Business & Spiritualiteit

Ik help jou om met focus, resultaatgerichtheid en plezier aan de slag te gaan met het toevoegen van waarden aan je bedrijf op een holistische manier

Business spiritualiteit is geen zweverig speeltje, maar een model waarbinnen idealisme en realisme een vruchtbare wisselwerking aangaan. Toegevoegde waarde is het resultaat. Vakmanschap is daarbij van groot belang, maar samenwerking onontbeerlijk. Alleen dan kom je tot een spiritualiteit die corporatief wordt gedragen. Een succesvolle onderneming beschikt zowel over corporatieve deskundigheid als over corporatieve spiritualiteit.

Met Business & Spiritualiteit denk je na over je eigen spirituele potentieel, word je uitgedaagd om nieuwe manieren te verkennen om problemen op te lossen en bedenk en formuleer je alternatieve oplossingsrichtingen voor je bedrijf en organisatie. Je ontwerpt managementoplossingen, doordacht vanuit een holistische visie en een integratieve manier van handelen, in een samenspel tussen de dimensies: ik in relatie met mijn diepere zelf; ik in relatie met anderen; ik in relatie met de natuur. Daarbij word je gemotiveerd tot een procesgerichte aanpak in plaats van een doelgerichte aanpak, gericht op welvaart en geluk op de lange termijn voor jezelf en voor je bedrijf of organisatie.

gevoelens

ZenStorm is op missie om business en spiritualiteit samen te brengen, waar de mens centraal staat.

Laatste blogs

Wie wil je zijn in het leven? De commentator of de speler?
My road to the UTMB
Het leven is te kort om te leven in angst. De 7 levenslessen na het beklimmen van la Roche a l’agathe.
Entreekaartje voor de verkeerde tentoonstelling

Business Spiritualiteit

Samen stormen?