Het Spotify-model: Agile en Scrum voor non-IT organisaties | Scrumtastic

Logo van ScrumTastic, het bedrijf van Yvonne van Kaathoven

“Heb je ooit het gevoel gehad dat je team vastloopt in starre processen en dat je innovatievermogen beperkt wordt? Het Spotify-model kan de oplossing zijn die je zoekt om je team flexibeler en effectiever te laten werken. Klinkt dit bekend?”

Bij Zenstorm geloven we in de kracht van agile werken als fundament voor succes in elke organisatie. Het Spotify-model is een van de methodologieën die bedrijven kunnen gebruiken om teams te helpen beter samen te werken, innovatie te stimuleren en productiviteit te verhogen. Dit model biedt een structuur die zowel flexibel als schaalbaar is, waardoor het geschikt is voor diverse organisaties, inclusief non-IT-sectoren.

Agile en Scrum voor non-IT organisaties

Karakteristiek voor een organisatie met een agile mindset zijn de zelfsturende teams die agile methoden, zoals Scrum, toepassen op projecten. Maar hoe gaat dat in z’n werk wanneer meerdere zelfstandige teams aan eenzelfde product of dienst werken? Hoe faciliteer je optimale samenwerking tussen teams? Wie draagt verantwoordelijkheid over het geheel? Bij Spotify hebben ze een manier gevonden om een agile manier van werken tot in de vezels door te voeren. Het organisatiemodel van Spotify dient inmiddels voor diverse multinationals, waaronder ING, als voorbeeld. In dit artikel wordt het zogeheten Spotify-model onder de loep genomen.

Het organisatiemodel van Spotify

Het Spotify-model is opgebouwd uit: Squads, Tribes, Chapters en Guilds.

Squads

De basis van het Spotify-model wordt gevormd door de Squads. Een Squad is vergelijkbaar met een Scrumteam. Het is een zelfsturend en multidisciplinair team dat alle kennis en competenties in huis heeft om een product of dienst van ontwerp tot eindproduct op te leveren. Elke Squad krijgt een lange termijn missie en een Product Owner die verantwoordelijk is voor het prioriteren van het werk. De Product Owner bemoeit zich niet met hoe het team werkt, maar bepaalt de strategische koers en de product backlog.

Verder heeft een Squad toegang tot een Agile coach/ Scrum master die helpt obstakels te identificeren en te verhelpen, en de manier van werken continu te verbeteren. De Agile Coach organiseert tevens de Retrospective en de Sprint planning meeting.

Tribes

Een Tribe is een groep Squads die aan dezelfde of gerelateerde producten of diensten werken. Een Tribe kan gezien worden als een soort incubator van een groep mini-startups met vrijheid en autonomie. Elke Tribe heeft een Tribe Leader die verantwoordelijk is voor het faciliteren van een optimale werkomgeving voor de Squads. De grootte van een Tribe is vaak niet groter dan 100 man, omdat mensen niet in staat zijn om meer dan 100 sociale relaties te onderhouden.

Scrum of scrums

Het komt regelmatig voor dat Squads die aan eenzelfde product werken afhankelijk zijn van elkaars werk. Om ervoor te zorgen dat de verschillende Squads elkaar zo min mogelijk ophouden in de voortgang van een project, worden er Scrum of Scrums georganiseerd. Dit is een bijeenkomst waarin elk team vertegenwoordigd is door een afgevaardigde en waar de werkzaamheden van de teams op elkaar worden afgestemd.

Chapters en Guilds

Omdat binnen de organisatie alle werknemers met dezelfde expertise verdeeld zijn over verschillende Squads, zijn er Chapters en Guilds die deze mensen bij elkaar brengen.

Chapters

Een Chapter bestaat uit werknemers met dezelfde expertise binnen een Tribe. Onder leiding van een Chapter Leader, die zelf ook onderdeel uitmaakt van een Squad, wordt er regelmatig overlegd om ervaringen, kennis en uitdagingen te bespreken. De Chapter Leader is verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van werknemers en het bepalen van salarissen.

Guilds

Een Guild is een groep werknemers met dezelfde expertise en/of interesses die niet beperkt zijn tot de Tribe, maar verspreid zijn over de hele organisatie. Guilds organiseren bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen en de organisatie verder te helpen verbeteren.

De kracht van het Spotify-model

De kracht van het Spotify-model is dat enerzijds werknemers met diverse expertises in Squads samenwerken om zelfstandig een product of dienst op te leveren, en anderzijds werknemers met dezelfde expertise in Chapters en Guilds kennis en ervaringen delen om zich verder te ontwikkelen. Deze aanpak zorgt voor meer autonomie, betere samenwerking en verhoogde innovatiekracht.

Specialist op het gebied van Agile en Scrum

Bij Zenstorm werken we samen met Yvonne van Kaathoven van ScrumTastic, een specialist op het gebied van agile en scrum. Haar ervaring als Scrum Master bij diverse organisaties maakt haar een waardevolle adviseur van Zenstorm op het gebied van agile en scrum. Yvonne helpt bedrijven bij de implementatie van Scrum en andere agile methodologieën.

Meer weten? Bekijk het LinkedIn-profiel van Yvonne van Kaathoven of neem contact met ons op voor een strategische sessie.

Deel deze kennis!

Vond je deze blogpost waardevol? Deel hem dan met je netwerk op sociale media en help anderen om te leren over het Spotify-model en agile werken. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *