Hoe jouw brein jouw beslissingen beïnvloedt | Zenstorm

Man die nadenkt over zijn beslissingen

Inleiding

Bij Zenstorm geloven we in de kracht van rust en helderheid in het denken, net zoals de betekenis van “Zen” in onze naam. We helpen professionals en organisaties bij het navigeren door de complexe wereld van vandaag door middel van inzichten en technieken die mentale scherpte en effectieve besluitvorming bevorderen.

Vandaag willen we je meenemen in het verhaal van Martijn, een senior bedrijfsleider die dagelijks cruciale beslissingen moet nemen en regelmatig spreekt op conferenties en symposia. Hij gelooft dat hij altijd logisch en rationeel handelt, tot hij ontdekt dat zijn brein hem vaak voor de gek houdt. Door zijn ervaringen en de inzichten van experts zoals Daniel Kahneman en Sam Harris, begrijpen we beter hoe ons brein werkt en hoe we betere beslissingen kunnen nemen.

De openbaring van irrationeel gedrag

Daniel Kahneman, een Nobelprijswinnaar en pionier in gedragspsychologie, heeft met zijn werk Noise laten zien hoe willekeurige variaties in menselijk oordeel, die niet gerelateerd zijn aan de feiten, onze beslissingen beïnvloeden. Dit fenomeen, ‘ruis’ genoemd, zorgt ervoor dat onze beslissingen vaak minder rationeel zijn dan we denken.

Kahneman’s onderzoek naar cognitieve biases en mentale shortcuts heeft aangetoond dat onze oordelen vaak worden vervormd door irrelevante invloeden. Deze mentale shortcuts zijn manieren waarop ons brein snel beslissingen probeert te nemen zonder elk detail te hoeven analyseren. Hoewel ze vaak nuttig zijn, kunnen ze ook leiden tot systematische fouten in ons denken en besluitvorming.

Het belang voor professionals

Voor professionals zoals Martijn, die belangrijke beslissingen nemen, is het cruciaal om zich bewust te zijn van deze cognitieve biases. Framing, of de manier waarop informatie wordt gepresenteerd, kan bijvoorbeeld een grote invloed hebben op beslissingen. Zelfs de meest opgeleide professionals zijn niet immuun voor deze denkpatronen.

De complexiteit van denken

Sam Harris, een bekende neurowetenschapper en filosoof, bespreekt de complexiteit van het menselijk denken. Hij legt uit dat gedachten vaak vluchtig zijn en zich in het verleden of de toekomst bevinden, hoewel ze in het nu ontstaan. Het begrijpen van deze dynamiek kan ons helpen beter om te gaan met onze gedachten en emoties.

Het wonder van taal

Martijn is gefascineerd door hoe zijn brein taal verwerkt. Soms kan hij niet op een specifiek woord komen, ondanks dat het hem bekend is. Dit illustreert hoe complex ons brein is in het omzetten van gedachten naar taal. Hij begint te zien hoe bijzonder het is dat hij coherent kan communiceren, ondanks de kleine verstoringen die soms optreden.

Het irrationele erkennen

Morgan Housel, een auteur en financieel journalist, legt uit dat mensen geen machines zijn en dat niet al ons handelen rationeel uit te leggen is. Hij helpt Martijn accepteren dat irrationaliteit een deel van mens zijn is. Housel heeft uitgebreid geschreven over gedragseconomie en irrationeel gedrag, en zijn werk biedt waardevolle inzichten in hoe we met onze eigen irrationaliteit kunnen omgaan.

Martijn leert dat het belangrijk is om onze irrationaliteit te erkennen en niet te schamen voor onze irrationele beslissingen. Door zich bewust te zijn van hoe zijn brein werkt en hoe gedachten ontstaan, kan hij betere beslissingen nemen en systemen creëren die rekening houden met cognitieve beperkingen.

Dieper in de materie:

Mentale shortcuts en denkpatronen: Verder onderzoek naar specifieke biases zoals verliesaversie, waar mensen meer pijn voelen bij verlies dan vreugde bij winst, kan helpen om de dagelijkse besluitvorming beter te begrijpen en te verbeteren.

Meditatie en mindfulness: Inzicht in hoe meditatie en mindfulness kunnen bijdragen aan een beter begrip van onze gedachten en emoties. Dit kan helpen bij het verminderen van ruis en het nemen van meer bewuste beslissingen.

Praktische toepassingen: Voorbeelden van hoe organisaties en individuen deze inzichten kunnen toepassen om hun besluitvormingsprocessen te verbeteren, zoals het creëren van gestructureerde besluitvormingskaders en het implementeren van feedbackloops.

Conclusie

Martijn’s reis heeft hem geleerd dat begrip van ons eigen denken ons helpt bewuster en effectiever te handelen. Of je nu een leider, rechter, investeerder of gewoon een nieuwsgierig mens bent, deze inzichten zijn van onschatbare waarde.

Verwijzingen

  • Kahneman, D. (2021). Noise: A Flaw in Human Judgment.
  • Harris, S. Podcast “Making Sense”.
  • Housel, M. Blog en boeken over irrationeel gedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *