Bewandel het pad van jouw unieke missie | Zenstorm

Illustratie van een busreis geleid door gids Sarah, met de boodschap om teamdynamiek te versterken


Bewandel het pad van jouw unieke missie


Vandaag richten we ons in de challenge club op het verdiepen van onze missies

Bij Zenstorm geloven we dat iedereen een unieke missie heeft die bijdraagt aan je persoonlijke groei en aan een groter collectief doel. In de challenge club sessies richten we ons vandaag op het verdiepen van deze missie. In deze derde maand van het traject, deze maand als onderwerp “bewandel het pad van jouw unieke missie”, hebben we waardevolle inzichten gekregen over hoe we onze passies, vaardigheden en frustraties kunnen integreren om onze missie te vinden en te leven.

Wat is een missie?

Een missie is een richtinggevend doel dat je helpt begrijpen waar je een verschil kunt maken. het ontwikkelt zich naarmate je groeit en leert. Een missie geeft richting aan je leven en helpt je te begrijpen waar je impact kunt hebben. Het is een dynamisch proces, verbonden met je passies en unieke vaardigheden.

Passie, vaardigheden en frustraties

 • Passie: Identificeer wat je energie geeft en waar je gepassioneerd over bent. Het volgen van je passie moet voldoende zijn om je energie te geven, zonder externe beloningen. Bewust tijd vrijmaken voor je passies en hier consistent aan werken is essentieel.
 • Vaardigheden: Iedereen heeft unieke vaardigheden die bijdragen aan hun missie. Deze vaardigheden zijn vaak vanzelfsprekend voor jou, maar essentieel voor je bijdrage aan het collectief. Het is belangrijk om deze vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen in situaties die bijdragen aan je missie.
 • Frustraties: Frustraties zijn belangrijke richtingaanwijzers die aangeven waar je een verschil kunt maken. Ze wijzen op gebieden in je leven of werk waar je iets wilt veranderen of verbeteren. Door je frustraties te analyseren en om te zetten in positieve actie, kun je bijdragen aan het oplossen van de problemen die je raken.

De metafoor van de bus

Een krachtige metafoor die werd gebruikt, was die van de bus en een show. Je hebt een bepaalde visie, maar mensen zullen die visie niet automatisch zien of begrijpen. Daarom heb je een bus nodig om hen op te halen en naar je show te brengen. De teksten en beelden op de bus moeten aantrekkelijk en herkenbaar zijn voor je doelgroep, en duidelijk maken waarom mensen in de bus zouden willen stappen en wat ze kunnen verwachten als ze dat doen.

Aanvullende inzichten en tips

 • Kritische vragen stellen: Wees kritisch op je eigen missie. Vragen zoals “waarom wil ik dit doen?” en “hoe ga ik dit bereiken?” helpen om je missie scherper en duidelijker te formuleren.
 • Vragen en uitdagingen: Denk na over de fase waarin je je bevindt en identificeer eventuele vragen of uitdagingen die je hebt. Vraag jezelf af hoe anderen in vergelijkbare situaties zijn omgegaan met deze uitdagingen en wat je daarvan kunt leren.
 • Feedback en spiegelen: Deel je missie met anderen en vraag hen om feedback. Laat hen vragen stellen die helderheid brengen en je uitdagen om dieper na te denken over je missie. Dit helpt om je visie aan te scherpen en eventuele blinde vlekken te ontdekken.
 • Concrete voorbeelden: Gebruik concrete voorbeelden en verhalen om je missie levendig en tastbaar te maken. Dit helpt niet alleen anderen om je missie beter te begrijpen, maar versterkt ook jouw eigen begrip en toewijding.
 • Reflectie op frustraties: Frustraties kunnen richtingaanwijzers zijn voor waar je een verschil wilt maken. Analyseer je frustraties en denk na over hoe je deze kunt omzetten in positieve acties die bijdragen aan je missie.
 • Zelfkennis en zelfvertrouwen: Weet wat je sterke punten zijn en hoe deze bijdragen aan je missie. Door dit duidelijk te formuleren, kun je je missie krachtiger en overtuigender communiceren.
 • Omgaan met angst: Erken de angsten die je hebt en denk na over wat je nodig hebt om deze te overwinnen. Dit kan bijvoorbeeld het hebben van een ondersteunend netwerk zijn, of het werken aan je zelfvertrouwen.
 • Visie en volgende stappen: Heb een duidelijke visie van hoe je toekomstige week eruitziet als alles mogelijk zou zijn. Werk vanuit deze visie terug naar concrete stappen die je nu kunt zetten om dichter bij je doel te komen.

conclusie

De sessie bood een diepgaande reflectie en gaf tools en handvatten om je missie verder te verkennen en uit te dragen. Door bewust te kiezen, helderheid te creëren en te reflecteren op je angsten, kun je stappen zetten richting je unieke missie. Blijf open voor nieuwe inzichten en blijf je missie verfijnen en verdiepen. Bij Zenstorm helpen we individuen en organisaties bij digitale transformatie en innovatie, met een focus op psychologische veiligheid, effectieve teamdynamiek en het overbruggen van generatieverschillen in werkculturen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we je kunnen ondersteunen bij het ontdekken en leven van jouw unieke missie.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *